Els canvis en el sistema de treball introduïts fan que assolim una àmplia xarxa de distribució i una excel·lent acceptació dels nostres productes en el mercat carnisser.